Fremtiden er ikke forbeholdt noen

I CLP bidrar vi til å skape og se muligheter. Vi har omfattende erfaring innenfor områdene private equity og venture capital, hvor vi bistår ledende norske og utenlandske investeringsselskaper, grunder-miljøer, samt fond, investorer og tilretteleggere.

Våre advokater har spesialkompetanse om rammebetingelser og investeringsvilkår som benyttes i bransjen, og er blant de mest dominerende advokatfirmaene innen etablering av private equity- og venturecapital-fond.