Kraft til endring

 
CLP har hatt en rolle i de fleste større transaksjonene i Norge innenfor området fornybar energi og kraft de seneste årene. Vi gir råd til en rekke ledende skandinaviske energiselskaper, så vel som leverandører og investorer innenfor sektoren.CLP bistår virksomheter i kraftsektoren i forbindelse med investeringer, oppkjøp, salg, restrukturering og finansiering, samt utvikling og drift av prosjekter. Vi har bred erfaring med rådgivning relatert til regulatorisk rammeverk, herunder konsesjons-, vassdrags- og energirettslige problemstillinger, samt kontrakter vedrørende fysisk og finansiell omsetning av kraft, opprinnelsesgarantier og elsertifikater. Våre klienter inkluderer også finansielle investorer, teknologiutviklere og andre leverandører innen ulike former for fornybar energi.