Erfaring forenkler

 
Våre advokater har lang erfaring med rådgivning i kapitalmarkedstransaksjoner og om børs- og verdipapirreglene.
CLP bistår både utstedere, aksjonærer og tilretteleggere i alle typer kapitalmarkedstransaksjoner, herunder børsnoteringer (IPOs), private placements, fortrinnsrettsemisjoner, samt finansiering i obligasjonsmarkedet. Vi har også omfattende erfaring med offentlige tilbud (public takeovers) og andre strukturerte prosesser, der vi bistår norske og internasjonale aktører på begge sider av bordet. Vi bistår også våre børsnoterte klienter og investorer med spørsmål om informasjonsplikt og annen corporate governance, samt andre regulatoriske spørsmål. Våre advokater har bred kunnskap om det regulatoriske rammeverket, markedspraksis, markedet og aktørene. I CLP lever vi tett på klientene våre.Våre klienter vil oppleve at vi gir bringer noe mer enn kun juridiske kunnskaper til bordet; vi er fleksible, forutseende og gir kommersielle og trygge råd på et område med komplekse regulatoriske krav og store verdier på spill.