IFRL 1000 rangerer CLP som et av de ledende advokatfirmaer i Norge innen corporate (fusjoner og oppkjøp og kapitalmarkeder) i den nylig publiserte «The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms».