Mange slår oss på antall ansatte. Få på oppnådde resultater. 

Liker du å være med der det skjer? Har du det aller morsomst når du utfordres? Har du lyst til å utvikle din juridiske kompetanse i en kommersiell retning?

Vi leter etter en eller to motiverte advokater/-fullmektiger til vår gruppe for corporate/M&A og børs- og verdipapirrett.

Vi ser etter deg som er motivert og nysgjerrig med 2 til 5 års erfaring. Erfaring med M&A vil være en stor fordel, men uansett bakgrunn vil du lære mye av oss og ikke minst arbeidet med kundene våre. I tillegg ser vi etter deg som er nyutdannet – vi søker alltid etter mennesker som kan tilføre oss noe.

Ta gjerne kontakt med partner Jakob Villum på mobil 922 55 336 hvis du har spørsmål til stillingene.

Søknad kan sendes til soknad@clp.no