Det er en glede å meddele at Amund Erdal rykker opp til partner i CLP. Amund er spesialisert innen energirett og M&A, og har bistått i flere av de største og mest profilerte restruktureringene og transaksjonene innen fornybar energi- og kraftsektoren i Norge de seneste årene. Han bistår også aktørene innen sektoren med rådgivning knyttet til det energiregulatoriske rammeverket og med generell forretningsjuridisk rådgivning. Amund har arbeidet som advokat i CLP siden 2009.

Med opptaket av Amund som partner styrker CLP ytterligere sin posisjon som en sentral juridisk rådgiver i fornybar energi- og kraftsektoren.

Les mer om Amund her.